รับจำนวนจำกัด! สมัคร อบรม จป บริหาร สมัครวันนี้ รับส่วนลด 50%
1 min read

รับจำนวนจำกัด! สมัคร อบรม จป บริหาร สมัครวันนี้ รับส่วนลด 50%

หลักสูตร อบรม จป บริหาร ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับผู้บริหาร ระดับหัวหน้างาน เต้องป็นผู้ที่มีหน้าที่หลักในการดูแลและควบคุมความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ ป้องกันมิให้อุบัติเหตุเกิดขึ้น ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัย

เนื้อหาการอบรม

  • บทบาทหน้าที่ของ จป บริหาร ตามกฎหมายแรงงาน
  • หลักการและแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
  • การจัดทำระบบและมาตรฐานความปลอดภัย
  • การตรวจสอบและประเมินผลระบบความปลอดภัย
  • การจัดการเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
  • กรณีศึกษาและตัวอย่าง

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากรของเรามีประสบการณ์ตรงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มากกว่า 10 ปี

ระยะเวลาการอบรม

  • 2 วัน (12 ชั่วโมง)

เลือกสมัครอบรม จป บริหาร วันนี้ รับส่วนลด 50%: https://www.thai-safe.com/jorpor-management-training