วิธีการ ปรับเปลี่ยนรูปทรง ในการ ตกแต่งจมูก ขนาดใหญ่ให้เล็กด้วย 2 วิธี
1 min read

วิธีการ ปรับเปลี่ยนรูปทรง ในการ ตกแต่งจมูก ขนาดใหญ่ให้เล็กด้วย 2 วิธี

วิธีที่ 1 การแก้ไขจมูกงุ้ม (ผ่าตัด)

ตกแต่งจมูก การลดกระดูกจมูกส่วนสันที่โค้งนูน หรือโก่ง หรือที่เรียกว่า จมูกเหยี่ยว , จมูกเล่ห์เหลี่ยมเป็นเงี่ยงคล้ายๆ แม่มด เป็นปัญหาความสวยงามที่สำคัญโดยเฉพาะสำหรับชาวตะวันตกและเอเชียกลาง ซึ่งแพทย์สามารถแก้ไขได้โดย การตกแต่งกระดูกอ่อน กรณีที่จมูกนั้นงุ้มมาก การแก้ไขโดยการปรับแต่งสันจมูกอย่างเดียวนั้น อาจไม่ได้ผลที่ดีพอ แต่ต้องทำการปรับแต่งบริเวณกระดูกจมูก กระดูกอ่อน และผนังกั้นจมูก เพื่อทำให้

บริเวณกระดูกที่ไม่เป็นทรงทั้งหมดเข้าที่ เพื่อรูปทรงที่สวยงาม ในหลายๆกรณีที่ผ่านมา ไม่เพียงแต่สันจมูกเท่านั้น แต่กระดูกจมูกนั้นแยกออกจากกันทั้ง 2 ด้าน สำหรับการแก้ปัญหานี้ ทำได้โดยการผ่าตัดกระดูกอ่อนด้านซ้าย และขวามารวมกันตรงกลาง และปรับให้มีขนาดแคบลง เพื่อรูปทรงที่สวยงาม ในผู้ป่วยที่ผิวหนังบริเวณจมูกบาง บางครั้งจำเป็นต้องมีการใช้พังผืดผิวหนังมาช่วยยึด เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้กระดูกสันจมูกหักได้

ตกแต่งจมูก

วิธีที่ 2 การแก้ไขจมูกรูปชมพู่ (ผ่าตัด)

การลดความกว้างของฐานจมูก คือ การเลื่อนสามเหลี่ยมที่ประกอบขึ้นเป็นโครงจมูก ขยับขาให้เข้ามาแคบลง ซึ่งโดยปกติจมูกกับโครงใบหน้าอื่นๆ นั้นเป็นชิ้นเดียวกัน จึงเลื่อนกระดูกเข้ามาได้มากที่สุดเท่ากับ ‘ความหนา’

ของมันเท่านั้น เพราะถ้าห่างมากกว่านั้น กระดูกจะลอยอยู่ (ไม่ได้เชื่อมต่อกับโครงหน้า) ส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงลดลงข้างละไม่เกิน 1 มม. หากเป็นผู้หญิงที่กระดูกบาง อาจจะได้เพียง 0.8-0.9 มม. เท่านั้น

ตกแต่งจมูกทั่วไป โดยจะบวมและรู้สึกปวดมากที่บริเวณจมูกใน 3 วันแรก ให้นอนหนุนหมอนสูง การลุกเคลื่อนไหวจะช่วยให้ยุบบวมเร็วขึ้น และพักให้มากที่สุด การบวมจะค่อยๆ ยุบลงภายใน 1- 2 สัปดาห์ อาจมีรอยฟกช้ำ

บ้าง และหายไปในที่สุด ซึ่งความช้ำของแผลจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการผ่าตัดว่าฝีมือแพทย์ และยังขึ้นอยู่กับปัจจัยตัวคนไข้เองด้วย โดยหากเป็นผู้ที่มีอายุจะมีโอกาสเขียวช้ำมากกว่า ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้ คือ

บวมหรือเขียวช้ำ กระดูกประสานกันไม่แนบเนียน ส่วนการติดเชื้อหรือข้อแทรกซ้อนที่ร้ายแรงพบได้น้อยมาก