คุณสมบัติของ “สแลนกรองแสง” กับการใช้งานและประโยชน์ที่มีมากกว่าแค่กันแดด
1 min read

คุณสมบัติของ “สแลนกรองแสง” กับการใช้งานและประโยชน์ที่มีมากกว่าแค่กันแดด

การใช้สแลนกรองแสงในการเกษตรเป็นเทคนิคหนึ่งที่ช่วยลดอุณหภูมิและความเข้มแสงในพื้นที่ปลูกพืช โดยการใช้เน็ตกันแดดช่วยลดอุณหภูมิและความเข้มแสงในพื้นที่ปลูกพืชโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่มีแสงแดดร้อนและรุนแรง เช่น ช่วงฤดูร้อนของประเทศไทยที่อุณหภูมิสูงและแดดร้อน

สแลนกรองแสง (Shading Net)

สแลนกรองแสงเป็นเน็ตหรือผ้าที่มีรูปแบบเป็นเส้นตายตัวที่ถูกทอด้วยเส้นใยพลาสติกหรือใยไนลอน เป็นวัสดุที่ใช้สำหรับป้องกันแสงแดดและความร้อนในพื้นที่ปลูกพืช โดยสแลนกรองแสงจะมีรูปแบบของเน็ตที่แตกต่างกันไปตามความเข้มของแสงที่ต้องการป้องกัน และสามารถปรับความเข้มของแสงได้ตามความเหมาะสมของพืชที่ปลูก

สแลนกรองแสงมีหลายขนาดและความหนาที่แตกต่างกันไปตามการใช้งาน โดยสแลนกรองแสงที่มีความหนามากจะช่วยป้องกันแสงแดดและความร้อนได้ดีกว่า สแลนกรองแสงที่มีความหนาน้อย แต่การเลือกใช้สแลนกรองแสงต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของพืชที่จะปลูก และอุณหภูมิและความชื้นในสภาพอากาศในพื้นที่ปลูกด้วย

การใช้งานของสแลนกรองแสง

1. เกษตรกรรม

ใช้สแลนกรองแสงสำหรับป้องกันแสงแดดและความร้อนในพื้นที่ปลูกพืช เช่น ใช้ในโรงเรือนปลูกผักหรือพืชที่ต้องการการแสงสว่างน้อย เช่น พืชยางพารา น้ำตาลทราย สับปะรด เป็นต้น

2. ก่อสร้าง

ใช้สแลนกรองแสงเป็นวัสดุป้องกันแสงแดดในการก่อสร้าง สามารถใช้เป็นที่คลุมช่องโค้ง ที่คลุมระแนง หรือส่วนที่ไม่ต้องการแสงแดดเข้ามา เช่น ในอาคารโรงงาน หรือโรงรถ

3. โรงงาน

ใช้สแลนกรองแสงเป็นเสื้อผ้ากันแดดในโรงงาน สามารถใช้ป้องกันความร้อนและแสงแดดจากเครื่องจักรหรือเครื่องมือที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ในโรงงานผลิตสินค้าพลาสติกหรือเหล็ก

4. กีฬา

ใช้สแลนกรองแสงเป็นผ้าคลุมแสงแดดในสนามกีฬา เช่น ในสนามกอล์ฟ สนามเทนนิส หรือสนามเด็กเล่น เพื่อป้องกันแสงแดดและช่วยให้ผู้ใช้สนามรู้สึกสะดวกสบายขึ้น

ประโยชน์ของสแลนกรองแสง

1. ป้องกันแสงแดด

ช่วยป้องกันแสงแดดที่เข้ามาในพื้นที่ใช้งาน เช่น ในโรงเรือนปลูกพืช หรือสนามกีฬา เพื่อลดอุณหภูมิและรักษาความชื้นในพื้นที่

2. ป้องกันความร้อน

ช่วยลดความร้อนที่เข้ามาในพื้นที่ใช้งาน เช่น ในโรงงานหรือโรงเรือน เพื่อลดการใช้พลังงานในการทำความเย็น

3. ป้องกันฝน

ช่วยป้องกันฝนที่ตกเข้ามาในพื้นที่ใช้งาน เช่น ในโรงเรือนหรือโรงงาน เพื่อป้องกันสิ่งของและเครื่องจักรไม่เปียกน้ำ

4. ลดความเข้มแสง

ช่วยลดความเข้มแสงที่เข้ามาในพื้นที่ใช้งาน เช่น ในโรงงานผลิตสินค้าไฟฟ้า เพื่อป้องกันการเกิดแสงเปลี่ยนสีในชิ้นงาน

5. เพิ่มความเป็นส่วนตัว

ช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวในพื้นที่ใช้งาน เช่น ในโรงแรมหรือที่พักผ่อน เพื่อลดการเข้าถึงแสงแดดจากภายนอก

6. ลดการใช้พลังงาน

ช่วยลดการใช้พลังงานในการทำความเย็นหรือลดอุณหภูมิในพื้นที่ใช้งาน เช่น ในโรงงานหรือโรงเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

โดยรวมแล้วสแลนกรองแสงเป็นผ้าคลุมที่มีประโยชน์มากมายในหลาย ๆ สาขาอุตสาหกรรม สามารถช่วยลดความร้อน มาป้องกันแสงแดด ลดความร้อน ป้องกันฝน ลดความเข้มแสง และเพิ่มความเป็นส่วนตัวในพื้นที่ใช้งาน เช่น การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการผลิตพืชเลื้อยคลาน เพื่อช่วยลดการสูญเสียด้วยความชื้นและแสงแดดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ใช้งาน

ข้อมูลสินค้า ขอบคุณแหล่งที่มา : packingstory.com