ช่องสัญญาณ WiFi ชนกันต้นเหตุเน็ต ค้าง แลค หลุด
1 min read

ช่องสัญญาณ WiFi ชนกันต้นเหตุเน็ต ค้าง แลค หลุด

สัญญาณ WiFi คืออะไร

อย่างแรกเราต้องมาทำความรู้จัก Channel ของ WiFi แบบย่อๆกันก่อนดีกว่า โดย WiFi เป็นเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุ ที่ส่งข้อมูลหากันระหว่างช่องสัญญาณเดียวกัน แต่ด้วยข้อจำกัดของช่องสัญญาณวิทยุนี้เองที่อุปกรณ์จะไม่สามารถส่งข้อมูลได้พร้อมๆกันพอมีคนใช้ คนอื่นๆในช่องนั้นต้องรอจนช่องสัญญาณว่างจึงจะได้ใช้ต่อแต่WiFi นั้นเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาจนสามารถมีอุปกรณ์ใช้งานพร้อมกันได้หลายอุปกรณ์โดยการจัดระเบียบการส่งข้อมูลของอุปกรณ์ทุกตัวในช่องสัญญาณไม่ให้ชนกัน

การรบกวนกันของช่องสัญญาณเกิดขึ้นได้อย่างไร

ในการตั้งค่าตัวกระจายสัญญาณ WiFi จำเป็นจะต้อง กำหนัดชื่อและ Channel จากนั้นอุปกรณ์ทุกตัวที่ใช้ชื่อWiFi เดียวกันก็จะใช้Channel เดียวกันไปด้วย แต่ถ้าในบริเวณใกล้เคียงมีตัวปล่อยสัญญาณตัวอื่นก็จะเกิดการทับซ้อนกันทันที และจะมีปัญหากับคลื่น 2.4Ghz มากเพราะมีช่องสัญญาณที่น้อย โดยการรบกวนของช่องสัญญาณมีอยู่ 3 แบบคือ

Co-Channel Interference

เกิดขึ้นในกรณีตัวกระจายสัญญาณWiFi หลายตัวใช้ Channel เดียวกัน แม้ชื่อหรือIPจะต่างกันแต่ก็ต้องเข้าคิวรอส่งข้อมูลกันอยู่ดี

Adjacent-Channel Interference

เกิดจากตัวกระจายสัญญาณWiFi หลายตัวใช้ Channel ที่มีความถี่ทับซ้อนกันอาการนี้แย่ยิ่งกว่า CCI อีกเพราะแทนที่จะรอคิวในการส่งข้อมูลแต่อุปกรณ์ในแต่ละ Channel จะส่งข้อมูลโดยไม่สนใจ Channel ข้างๆ ด้วยระบบความถูกต้องของข้อมูลของWiFi ถ้าสัญญาณส่งไปไม่ถึงหรือไม่ครบก็ต้องกลับมาต่อคิวใหม่อีกรอบ

Non-Wi-Fi Interference

หรือสัญญาณรบกวนที่ไม่ได้มาจาก อุปกรณ์ Wi-Fi เช่น โทรศัพท์ ไมโครเวฟ กล้องวงจรปิด ที่ใช้สัญญาณ 2.4GHz

การแก้ปัญหาช่องสัญญาณ WiFi ชนกันนั้นจะว่ายากก็ยากง่ายก็ง่ายไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับพื้นที่และสภาพแวดล้อมของเราด้วยเบื้องต้นต้องลอง Scan Channel ดูก่อนว่าช่องสัญญาณที่เราใช้อยู่มีที่ว่างมากน้องแค่ไหนทางเลือกที่ดีที่สุดคือหาอุปกรณ์เรารองรับคลื่นแบบ 5GHz ให้เลือกใช้แบบ 5GHz แทนเพราะมี Channel ที่มากกว่ากันเยอะ